Fizikalna medicina i rehabilitacija

U ordinaciji za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju se vrši tretman i lečenje:

  • reumatskih bolesti ( degenerativna oboljenja zglobova-npr.kuka,kolena i drugih zglobova, vratni i lumbalni sindrom, TOS, bolno rame, razni upalni artritisi, vanzglobni reumatizam…)
  • stanja nakon povreda koštano-zglobnog i mišićnog sistema
  • određenih neuroloških bolesti (stanja nakon moždanog udara, pareze i paralize nervusa facijalisa, vrtoglavice, glavobolje…).

Kod svih ovih stanja, a naročito nakon povreda (prelomi, uganuća) te stanja nakon moždanog udara i oduzetosti nerava potrebno je fizikalni tretman početi što pre, neposredno nakon nastalog oštećenja. Npr. nakon moždanog udara neophodno je započeti rehabilitacioni tretman u unutar mesec dana od početka bolesti, a najkasnije u roku tri meseca, jer je kasnije oporavak mnogo teži i efekat lečenja je slabiji.

U kabinetu se sprovodi kompletna fizikalna terapija: elektroterapija (dijadinamske struje, galvanizacija, interferentne struje, TENS), laseroterapija, ultrazvučna terapija, terapija niskofrekventnim magnetnim poljem (torus, podloška), parafinoterapija, akupunktura i masaža.

Osteodenzitometrija ispitivanje gustoće kosti – koje je potrebno da uradi svaka žena na ulasku u menopauzu, radi prevencije preloma kostiju, takođe se može izvršiti kod nas hormonalna obrada osteoporoze i dobiti saveti o osteoporozi.

Akupunktura se primenjuje prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji u lečenju sledećih bolesti: glavobolja, migrena, neuralgija trigeminusa, pareza facijalisa, oduzetosti nakon moždanog udara, vrtoglavice, zujanje u ušima, noćno mokrenje, interkostalna neuralgija, bolno rame,teniski lakat, zaleđeno rame, išijas, bol u leđima, alergijski bronhitis i bronhijalna astma, opstipacija, nesanica, neregularne i bolne menstruacije.

Takođe, izvodi se i manuelna masaža, parcijalna (dela tela, najčešće leđa) ili kompletna, čitavog tela.

Današnji način življenja, stres, nedostatak kretanja, korišćenje prisilnih položaja (dugotrajno sedenje, prekomerno korištenje kompjutera …) naročito pogoduju razvoju zdravstvenih problema i kod školske populacije, radno aktivne, menadžera, sportista, te osoba treće životne dobi.

Programi fizikalne terapije i rehabilitacije:

  • Program rehabilitacije akutnih bolnih stanja kičme i zglobova
  • Program rehabilitacije hroničnih bolnih stanja
  • Preoperativna i posleoperativna rehabilitacija
  • Program za prevenciju osteoporoze
  • Program korektivnih vežbi za probleme kičme
  • Program redukcije telesne težine

Comments are closed.