Specijalističke službe

 

Kardiologija Interna medicina
Kardiološki pregled obuhvata snimanje srčanog rada na višekanalnom EKG, ehokardiografiju na najsavremenijim aparatima… Proučavanje, lečenje i sprečavanje unutrašnjih bolesti, bolesti srca, krvi  i krvnih sudova, organa za varenje, i dr. …
Fizikalna medicina Endokrinologija
Tretman i lečenje reumatskih bolesti, degenerativna oboljenja zglobova-npr. kuka, kolenaalni sindrom, TOS, bolno rame, upalni artritisi…  Dijagnostika i lečenje šećerne bolesti(insulin zavisne i insulin nezavisne), uključujući prve preglede dijabetičara…
Gastroenterologija Neuropsihijatrija
Gastroskopija je endoskopska metoda koja omogućuje pregled organa od usta do završetaka dvanaestopalačnog creva.   Neurološki pregled, psihijatrijski pregled, a od dijagnostike se vrše EMG (elektromiografija) pregled, Doppler krvnih sudova…
Pulmologija Ginekologija
Pulmološka dijagnoza: plućnih bolesti s terapijom,   analiza radiološkog nalaza na srcu i plućima,   spirometri-jska analiza… Manuelni pregled, pregled pod spekulima, kolposkopija ili posmatranje grlića materice pod mikroskopom, ultrazvuk…
Opšta medicina Urologija
  Primarna zdravstvena zaštita kroz koju prolazi najrazličitiji sastav bolesnika sa najraznovrsnijim zdravstvenim problemima…   Urologija hirurška specijalnost fokusirana na urinalni trakt od muške i ženske jedinke, kao i na muški reproduktivni sistem.
Hirurgija Pedijatrija
Lečenje bolesti koje se moraju lečiti radom ruku hirurga i primenom mehaničkih sredstava… Pedijatrija je grana medicine koja je definisana objektom svog interesa – detetom, od rođenja do kraja adolescencije…
Dermatologija Otorinolaringologija
Medicinski tretnam lica, uklanjanje, mladeža, bradavica i benignih iraslina na licu, malja, hemijski piling lica, botoks, laserski tretman… Bavi proučavanjem i liječenjem bolesti uha, nosa i grla,   paranazalnih sinusa, jednjaka, traheje i bronha…
Onkologija Oftamologija
Onkologija je područje medicine koje se bavi prevencijom, dijagnostikom i terapijom raka i tumora. Kompletani očni pregledi koje izvode oftalmolog, optometrist ili ortoptičar, kojima se ispituju pacijentov vid…
Hematologija Imunologija
Bolesti krvi: anemija, poremećaji krvarenja i faktora koagulacije, maligne bolesti krvi, uvećane limfne žlezde i slezina… Široka lepeza biomedicinskih nauka, koje izučavaju sve aspekte imunog sistema živih organizama…
Nefrologija Nutricionista
Bavi oboljenjima bubrega. Iskusni subspecijalisti nefrologije vodiće Vas kroz dijagnostiku i terapiju.. U saradnji opšteg lekara i nutricioniste možemo odrediti dijetu  u skladu sa Vašim zdravstvenim stanjem i težinom…
Sportska medicina Medicina rada
Primenjuje medicinu i nauku u sprečavanju, prepoznavanju, lečenju, i rehabilitaciji povreda izazvanih sportom… Proučava uticaj rada na fiziološke procese u  čoveku. Istražuje posledice koje u  organizmu nastaju pod uticajem rada  u različitim uslovima…

 

Comments are closed.